Badania marketingowe

Prowadzimy badania w celu dostarczenia informacji potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji marketingowych. Przedmiotem naszych badań są m.in. badania rynku, klientów, wizerunku marki, percepcji i skuteczności reklamy, obsługi klienta.

Zakres usługi obejmuje:

  • opracowanie planu badania;
  • przygotowanie narzędzi;
  • systematyczne i rygorystycznie kontrolowane gromadzenie danych;
  • wielowymiarową analizę wyników i przygotowanie kompleksowego raportu z badań;
  • sformułowanie wniosków.

W procesie badań marketingowych wykorzystujemy szeroki zakres metod badawczych, które każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Stosujemy zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe oraz właściwe im techniki badawcze (np. wywiady kwestionariuszowe, ankiety internetowe, badania fokusowe, indywidualne wywiady pogłębione, analizę danych zastanych).

Koszt usługi jest uzależniony od obszaru badawczego, wielkości próby oraz stopnia szczegółowości badania (liczba uwzględnionych zmiennych).