Badania społeczne

Istotnym obszarem działalności firmy SONDA są jakościowe i ilościowe badania społeczne.  

Oferujemy:

  • opracowanie planu badań;
  • przygotowanie narzędzi;
  • systematyczne i rygorystycznie kontrolowane gromadzenie danych;
  • wielowymiarową analizę wyników i przygotowanie kompleksowego raportu z badań;
  • sformułowanie prognoz i ewentualnych rekomendacji odnośnie dalszych działań.

Planując proces badawczy zawsze kierujemy się indywidualnymi potrzebami klienta.

Gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług stanowi nasze zaplecze merytoryczne. Naszą kadrę tworzą specjaliści z dziedziny socjologii, politologii oraz nauk ekonomicznych.

Koszt usługi jest uzależniony od obszaru badawczego, wielkości próby oraz stopnia szczegółowości badania (liczba uwzględnionych zmiennych).