Szkolenia

Oferujemy kompleksowe usługi szkoleniowe dla firm, jednostek administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy z wieloletnim stażem w prowadzeniu szkoleń i certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje.

Zakres oferowanych przez nas szkoleń obejmuje trzy bloki tematyczne.

Ewaluacja i monitoring:

 • Monitoring i ewaluacja projektów społecznych;
 • Ewaluacja działań edukacyjnych;
 • Ewaluacja w pomocy społecznej;
 • Ewaluacja w instytucjach rynku pracy;
 • Zarządzanie procesem ewaluacji w instytucji;
 • Monitoring w administracji publicznej - szkolenia branżowe (np. monitoring wdrażania dokumentów strategicznych, realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi itp.).

Metody i techniki badawcze

 • Jak zbadać to, na czym na zależy? Warsztaty z budowania kwestionariuszy;
 • Metody doboru próby badawczej;
 • Przygotowywanie i prowadzenie wywiadów indywidualnych;
 • Prowadzenie badań fokusowych, moderowanie dyskusji grupowych;
 • Jak usprawnić działania zespołu? Planowanie i realizacja badań socjometrycznych

Analiza danych:

 • Analiza danych przy użyciu aplikacji MS Excel;
 • Jak interpretować uzyskane dane? Warsztaty;
 • Tworzenie baz danych przy użyciu programów komputerowych. Podstawowe operacje na bazach danych;
 • Podstawy analizy danych przy użyciu programów komputerowych (obliczenia podstawowe, tabele krzyżowe, korelacje, testy statystyczne).

Wszystkim zainteresowanym przedkładamy szczegółową ofertę szkoleniową, wraz z wykazem trenerów, opisem ich doświadczenia, kwalifikacji oraz referencjami.

Istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych, uwzględniających indywidualne potrzeby Zamawiającego.