Badamy przedsiębiorów Ziemi Bielskiej

Badamy przedsiębiorów Ziemi Bielskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska potrzebowała aktualnych danych na temat przedsiębiorców z terenu swojej aktywności. Zadania podjęli się badacze SONDY.

Badanie zrealizowano na terenie gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice. Według najnowszych danych na obszarze objętym badaniem funkcjonuje 12015 podmiotów zaliczanych do sektora prywatnego. Większość z nich to firmy małe - prawie 96% zatrudnia nie więcej niż 9 osób.

Badacze SONDY analizowali ogólną sytuację na badanym terenie oraz warunki rozwoju przedsiębiorczości. Badanie miało określić kondycję przedsiębiorstw, w tym lokalnych producentów rolnych oraz rodzaj dostępnego wsparcia. Ważnym elementem badania były informacje dotyczące rynku pracy i edukacji. Oceniano także perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na badanym terenie i analizowano dostępne dokumenty strategiczne.

Raport z badań został już przekazany LGD Ziemia Bielska i będzie fundamentem, powstającej właśnie, Lokalnej Strategii Rozwoju.

***
Obszar: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
Termin: lipiec - sierpień 2015 r.
Kategoria: badania społeczne, ewaluacja