Badania marketingowe dla firmy Ariston

Badania marketingowe dla firmy Ariston

Instalatorzy polecają produkty firmy Ariston - to główny wniosek z badania satysfakcji klientów, które przeprowadziliśmy w grudniu.

Zakres zrealizowanej usługi:

  • opracowanie metodologii badawczej;
  • dokonanie doboru próby – określenie liczebności badanej grupy, określenie kryteriów doboru respondentów;
  • opracowanie narzędzia badawczego wraz z instrukcją;
  • opracowanie narzędzia do kodowania odpowiedzi respondentów;
  • przeprowadzenie badań telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI);
  • podsumowanie wyników badania.

***
Zleceniodawca: Ariston
Termin: grudzień 2014 r.
Kategoria: badania marketingowe