Monitoring Grantów Sportowych

Monitoring Grantów Sportowych

Miejskie dotacje zbyt często budzą niezdrowe emocje. Czy słusznie? Na to pytanie starali się odpowiedzieć badacze SONDY zaangażowani do projektu "Monitoring Grantów Sportowych".

Celem projektu było prześwietlenie procedur finansowania przez samorządy zadań w zakresie sportu, które realizują organizacje pozarządowe. Do badania wybrano pięć największych miast Subregionu Zachodniego województwa śląskiego: Rybnik, Racibórz, Żory, Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój.

W ramach projektu przeprowadzano wywiady i ankiety z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu oraz z przedstawicielami jednostek wybranych do projektu samorządów terytorialnych. W efekcie badań powstał raport, który ma pomóc w równym traktowaniu organizacji pozarządowych przy przyznawaniu środków publicznych.

***
Obszar: Subregion Zachodni województwa śląskiego
Termin: wrzesień - grudzień 2015 r.
Kategoria: badania społeczne, monitoring i ewaluacja