Uchwycić zmiany w kulturze

Uchwycić zmiany w kulturze

Już wkrótce rusza projekt "Kultura - senior - zmiana. Badanie dynamiki zmian oferty śląskich domów kultury w odniesieniu do seniorów w latach 2010-2014".

Badanie ma odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniła się sytuacja w zakresie oferty kulturalnej dla seniorów w województwie śląskim oraz jakie czynniki wpłynęły na te zmiany? Badanie dąży do uchwycenia istoty zmian oraz porównania ich dynamiki w różnorodnych sferach kultury.

Diagnoza będzie obejmowała szeroki wachlarz sfer kultury - będzie odnosiła się do aktywności dotyczących kultury wysokiej, masowej i ludowej. Szczególna uwaga zostanie położona na możliwość praktycznego zastosowania wyników tak, aby mogły one posłużyć kształtowaniu polityki kulturalnej w tym zakresie.

Przedsięwzięcie badawcze jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu "Obserwatorium Kultury".

***
Obszar: województwo śląskie
Termin: kwiecień – grudzień 2015 r.
Kategoria: badania społeczne, ewaluacja