Analizy statystyczne

Prowadzimy analizy statystyczne danych gromadzonych w oparciu o standaryzowane narzędzia badań społecznych (np. kwestionariusze ankiet). Analizy te pozwalają zidentyfikować występujące różnie i zależności statystyczne, a także prognozować.

W ramach usługi oferujemy:

  • dobór odpowiednich metod analizy (w tym dobór testów i współczynników statystycznych);
  • wykonanie obliczeń statystycznych;
  • dokonanie interpretacji wyników;
  • graficzną prezentację wyników analiz.

Obliczenia wykonujemy w środowisku R do analiz statystycznych.

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie, a uzależniony jest od ilości i stopnia zaawansowania analiz, jakie mają zostać przeprowadzone.