Diagnozy lokalne

Prowadzimy badania mające na celu określenie zasobów i potrzeb występujących w społecznościach lokalnych. Wyniki takich badań stanowią podstawę dla dokumentów planistycznych i strategicznych, np. strategii rozwoju gminy, programu rozwiązywania problemów społecznych.

Oferujemy:

  • opracowanie metodologii badawczej skoncentrowanej na istotnych dla danej miejscowości obszarach życia społecznego i gospodarczego;
  • przygotowanie narzędzi i dobór próby;
  • zgromadzenie materiału badawczego;
  • wielowymiarową analizę wyników i przygotowanie kompleksowego raportu z badań;
  • sformułowanie rekomendacji odnośnie kierunków rozwoju lokalnej polityki społecznej.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu diagnoz o charakterze ogólnym, a także diagnoz tematycznych (np. dotyczących sytuacji kulturalnej w gminie).

Koszt usługi jest uzależniony od obszaru badawczego, wielkości próby oraz stopnia szczegółowości badania (liczba uwzględnionych zmiennych).