Ewaluacja i monitoring

Przeprowadzamy ewaluacje i monitoring m.in. projektów systemowych w obszarze polityki społecznej oraz programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Swoją ofertę kierujemy do instytucji działających w różnych sferach życia publicznego - firm, organizacji pozarządowych, samorządów oraz instytucji naukowych.

Zleceniodawcy decydujący się na skorzystanie z naszych usług, mogą liczyć na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

W skład ww. usługi wchodzi:

  • opracowanie koncepcji ewaluacji;
  • przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych;
  • realizacja działań ewaluacyjnych;
  • analiza wyników ewaluacji, przygotowanie raportu z ewaluacji;
  • sformułowanie rekomendacji odnośnie dalszych działań;
  • zaprezentowanie wyników raportu końcowego oraz rekomendacji.

Cena oraz zakres usługi mogą podlegać negocjacjom - w zależności od Państwa zapotrzebowania oraz obowiązujących wytycznych.