Ewaluacja Lokalnej Strategii Działania

Ewaluacja Lokalnej Strategii Działania

Lokalna Grupa Działania LYSKOR od 2009 roku realizuje na terenie gminy Lyski i Kornowac zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju. Teraz czas na ewaluację programu.

Celem prowadzonej przez SONDĘ ewaluacji jest sprawdzenie czy w wyniku podejmowanych działań osiągane są założone w strategii rezultaty i cele. Badacze SONDY sprawdzą czy nastąpiło zwiększenie poziomu aktywności społecznej, wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Część badania będzie dotyczyła także zagadnień związanych z lokalnym dziedzictwem historycznym, kulturowym i przyrodniczym, promocją oraz atrakcyjnością rekreacyjno-turystyczną gmin Lyski i Kornowac.

Badanie zakończy analiza aktywności Stowarzyszenie LYSKOR - tego jak jest postrzegane i oceniane przez mieszkańców gminy Lyski i Kornowac.

***
Obszar: Lyski i Kornowac
Termin: maj - czerwiec 2015 r.
Kategoria: ewaluacja i monitoring