SONDA dla instytucji pomocy społecznej

SONDA dla instytucji pomocy społecznej

Początek roku to dobry moment na zaktualizowanie lub stworzenie od podstaw strategii rozwiązywania problemów społecznych. W pracę nad tym dokumentem możemy włączyć się w różnym zakresie.

Po pierwsze, może to być diagnoza sytuacji panującej w gminie - zaprojektowanie i przeprowadzenie własnych badań wśród mieszkańców. Efektem tych działań będzie zdobycie pełnej wiedzy o problemach i potrzebach mieszkańców, a także o zasobach lokalnej społeczności.

Po drugie, określenie kierunków lokalnej polityki społecznej - w oparciu o konsultacje i warsztaty z lokalnymi ekspertami, osobami decyzyjnymi, przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Po trzecie, opracowanie treści dokumentu prezentującego wyniki diagnozy (opis sytuacji zastanej), kierunki rozwoju, cele i priorytety lokalnej polityki społecznej, planowane działania.

Współpraca z nami może obejmować wszystkie powyżej wskazane elementy, ale może też ograniczać się tylko do wybranych, np. możemy uczestniczyć tylko w przeprowadzeniu warsztatów konsultacyjnych. Zakres współpracy możemy dostosować do potrzeb i oczekiwań.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Posiadamy doświadczenie w realizowaniu badań z obszaru polityki społecznej. Członkowie naszego zespołu uczestniczyli m.in. w prowadzeniu lokalnych diagnoz społecznych w gminie Rudziniec, w dzielnicach miasta Wodzisław Śląski (Wilchwy i Jedłownik), a także w prowadzeniu ewaluacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Krzanowicach, Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju, Mszanie. Nasz zespół tworzą osoby z wykształceniem socjologicznym, w tym także osoby z tytułem naukowym doktora.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Chętnie spotkamy się także z Państwem osobiście, aby omówić szczegóły oferty i ewentualnej współpracy.

***
Kategorie: strategia rozwiązywania problemów społecznych, lokalne diagnozy społeczne, ewaluacja projektów systemowych